Инструментална екипировка

Специализиран екип е готов да обезпечи всеки проект със знание и високо качество. Използван софтуер: Simens NX, Top Solid.
Интегрираме данни към 3D моделиране, за да предложим различни дизайнерски решения и персонализация. Всяка идея се анализира технически и икономически за възможност за изпълнимост.
Дейността е подчинена на целта за постигане на качество, висока производителност и ефективност, надеждност и гаранция.