Технически детайли

При производството на технически детайли прилагаме технологии като стандартно шприцване под налягане, шприцване с влагане на метални компоненти. Формите са разнообразни по сложност на изпълнение, използваме широка гама полимери.